Kategorier
Artikler

Få styr på dit produkts datagrundlag først

Inden du produktudvikler og optimerer, er det vigtigt, at du måler en ordentlig baseline.

Når jeg taler med virksomheder eller organisationer, der gerne vil i gang med at udvikle deres produkter med udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for deres brugere, spørger jeg altid ind til de, produkter og tjenester, de har den dag i dag.

Jeg er især nysgerrig på datagrundlaget i disse produkter – altså hvordan bliver der målt på brugen af dem. Det er vigtigt, fordi det er det, der former den baseline, man skal måle på fremadrettet, når ens brugere tager imod de nye tiltag.

Virker det efter hensigten?

Hvad enten man skal udvikle et nyt produkt, tilføje nye funktioner eller optimere på et eksisterende produkt, er der brug for målepunkter, hvor man kan vurdere, om det fungerer efter hensigten.

(Her er det selvfølgelig også vigtigt at have styr på, hvad der er vigtigt for ens brugere – og hvorfor – så man får målt på de rigtige ting.)

Hvis man nu eksempelvis skal redesigne et nyhedsbrev eller skifte til en anden leverandør (måske fordi den nuværende er utilstrækkelig), er det vigtigt, at man får kigget på sit nuværende datagrundlag:

  • Hvad skal det nye nyhedsbrev kunne? Er det åbningsraten, klikraten eller antallet af åbninger per modtager (hvilket kan indikere, at mailen bliver videresendt), der skal stige?
  • Hvorfor skifter I leverandør? Er det fordi, den nye lover bedre levering eller tilbyder en ny funktionalitet? Uanset hvad; hvordan måler I det?

I begge tilfælde skal der måles nu. Ellers bliver de nye tal blot dataobservationer i et tomrum, og I finder aldrig ud af, om indsatsen rent faktisk gjorde en forskel.

I det værste tilfælde risikerer man at forværre brugeroplevelsen – uden at kunne se det.

Det gælder som nævnt, uanset om I bygger nye produkter eller skal optimere et eksisternede (måske på performance) – og alt imellem de to.

F*ck it, hack it

Desværre oplever jeg ofte, at en af årsagerne til, man enten gerne vil udvikle eller udskifte et produkt er, at datagrundlaget ikke er godt nok.

Her vil jeg som regel altid anbefale at undersøge, om man kan gøre noget her og nu, der kan forbedre datagrundlaget. Det kan være en hacket løsning, der er sat sammen med tape – og hvis der er forbehold, tager man selvfølgelig dem med. Hvordan den løsning kan se ud, vil afhænge af produktet, situationen, hensigten – og ens indsigt i brugerne, selvfølgelig.

Det vigtigste er, at man får det vigtige indblik. Og så skal de kvantitative data selvfølgelig helst suppleres med kvalitative, så du får det bedst mulige grundlag at sammenligne med.

Så derfor: Sæt tid af til at indhente data på brugen af jeres produkter, inden I bygger og udgiver nyt. I skal bruge de data lige om lidt.

Få en mail, når der er mere at læse:

Af Lars K Jensen

Lars har arbejdet med digital udvikling og produktudvikling i mediebranchen i mere end 10 år. I dag rådgiver han medier og organisationer i at forstå deres brugere og skabe værdi.